ismc-2023-logo-fa4

اساتید حاضر در کمیته علمی میکروب شناسی پایه و زیست فناوری میکروبی

مرتبه علمی

دانشگاه محل فعالیت

 نام خانوادگی

نام 

ردیف

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

ابراهیمی ‌پور

دکتر غلامحسین

1.       

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اخوان سپهی

دکتر عباس

2.       

دانشیار

دانشگاه اصفهان

اسداللهی

دکتر محمدعلی

3.       

دانشیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

افقی

دکتر حمیده

4.       

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

امین بیات

دکتر زهرا

5.       

استاد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

امین زاده

دکتر سعید

6.       

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

ايمان‌پرست

دکتر سمیه

7.       

استاد

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

آذین

دکتر مهرداد

8.       

استاد

دانشگاه تهران

آموزگار

دکتر محمدعلی

9.       

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

بختیاری

دکتر ناهید

10.    

استاد

پژوهشگاه مواد و انرژی

پازوکی

دکتر محمد

11.    

دانشیار

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

پازوکی

دکتر غلامرضا

12.    

دانشیار

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تابنده

دکتر فاطمه

13.    

دانشیار

دانشگاه آزاد تهران مرکز

تاج آبادی ابراهیمی

دکتر مریم

14.    

استادیار

پژوهشگاه علوم و فناوری های هسته ای

تاجرمحمد قزوینی

دکتر پریسا

15.    

استاد

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

ترابی زاده

دکتر هما

16.    

استاد

دانشگاه تهران

حامدی

دکتر جواد

17.    

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

حبیبی

دکتر علیرضا

18.    

استاد

پژوهشگاه بیوتکنولوژِی کشاورزی

حجازی

دکتر محمد امین

19.    

دانشیار

دانشگاه الزهرا

حسيني سادات

دکتر فخري

20.    

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

حسینی

دکتر سیدمسعود

21.    

استاد

دانشگاه الزهرا

درویشی هرزویلی

دکتر فرشاد

22.    

استاد

دانشگاه تهران

راشدی

دکتر حمید

23.    

استاد

دانشگاه ارومیه

رحمانی

دکتر فاطمه

24.    

دانشیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

رستمی

دکتر خسرو

25.    

استاد

دانشگاه شاهد

رسولی

دکتر ایرج

26.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

رضوانی

دکتر فریبا

27.    

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

رضویان

دکتر سیدمحمدحسین

28.    

استادیار

دانشگاه تخصصی و فناوری های نوین آمل

رهایی

دکتر سمیه

29.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

زارع

دکتر داود زارع

30.    

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سبکبار

دکتر آذر

31.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

سعادت نیا

دکتر گیتا

32.    

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

سلیمانی

دکتر ندا

33.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

سهرابی

دکتر محمد

34.    

استادیار

دانشگاه پیام نور

سهرابی

دکتر نوشین

35.    

استادیار

دانشگاه اصفهان

شفيعي

دکتر رسول

36.    

استاد

دانشگاه تهران

صراف زاده

دکتر محمدحسین

37.    

استاد

دانشگاه الزهرا

صعودي

دکتر محمدرضا

38.    

دانشیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

صفوی

دکتر سیده ملیحه

39.    

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

صنیعی

دکتر پرستو

40.    

استادیار

دانشگاه ملایر

طوافی

دکتر حدیث

41.    

دانشیار

دانشگاه تهران

عبداللهی

دکترهادی

42.    

مربی آموزشی

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

عزیز محسنی

دکتر فرزانه

43.    

استادیار

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

علی فاطمی

دکتر سید صفا

44.    

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

فائزی قاسمی

دکتر محمد

45.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

فرازمند

دکتر عباس

46.    

استادیار

دانشگاه الزهرا

فولادي

دکتر جمشيد

47.    

دانشیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

قبادنژاد

دکتر معصومه

48.    

استادیار

پژوهشگاه بیوتکنولوژِی کشاورزی

قنواتی

دکتر حسین

49.    

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

کارگر

دکتر محمد

50.    

استاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

کریمی

دکتر کیخسرو

51.    

دانشیار

دانشگاه الزهرا

محمدي

دکتر پريسا

52.    

استادیار

دانشگاه الزهرا

محمدی

دکتر علی

53.    

دانشیار

دانشگاه تهران

مقیمی

دکتر حمید

54.    

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

ملاصالحی

دکتر حمیدرضا

55.    

 

امور تحقيق و توسعه مس سرچشمه

منافی

دکتر زهرا

56.    

استاد

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

میردامادی

دکتر سید سعید

57.    

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

مینایی تهرانی

دکتر داریوش

58.    

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

نصرتی

دکتر محسن

59.    

دانشیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

هادی زاده

دکتر مهناز

60.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

همت

دکتر جعفر

61.    

استادیار

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران

واعظ

دکتر محسن

62.    

استاد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

یخچالی

دکتر باقر

63.    

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

یعقوبی

دکتر محمد

64.    

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

ابراهیمی ‌پور

دکتر غلامحسین

65.    

consectetur lectus nec diam libero. Lorem neque. ultricies