ismc-2023-logo-fa4

اختصاص اتوبوس رفت وبرگشت برای کنگره بین المللی میکروب شناسی

29e7510a-82b5-4b0e-8138-ea122de5ff05

اختصاص اتوبوس برای بیست وچهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی به صورت رفت وبرگشت از مقابل درب دانشگاه صنعتی شریف به سمت سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران و برعکس در روزهای 27،28 و 29 شهریور ماه به منظور جابه جایی شرکت کنندگان کنگره

ساعات مورد نظر جهت رفت و برگشت:

ساعت حرکت به سمت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ساعت حرکت از سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران
27 شهریور ماه 7 7:15 9 12 12 17:15 17:45
28 شهریور ماه 7:15 9 12 12 17:15 17:45
29 شهریور ماه            7:15 9 15 17:30

اتوبوس های کنگره دارای بنری به شکل زیر هستند:

et, sit elit. porta. risus Donec lectus ut ut elementum massa