ismc-2023-logo-fa4

حضور پروفسور میکائیل اسکورنیک در تهران

13-3-11324167

بنا به دعوت انجمن میکروب شناسی و موافقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران آقای پروفسور اسکورنیک در بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران شرکت و در پانل فاژ درمانی سخنرانی خواهند نمود.

ایشان از مشاهیر حوزه فاژ درمانی در اروپا و جهان بوده و علاوه بر تحصیل در طب عمومی دارای دو دکترای تخصصی در بیوشیمی و میکروب شناسی می باشند. با توجه به مقاومت های گسترده میکروب های بیماریزا نسبت به آنتی بیوتیک ها، استفاده از فاژها به عنوان گزینه مهم در درمان عفونت های مقاوم مورد توجه قرار گرفته است و محققین کشورمان نیز به این موضوع مشغول می باشند.

در کنگره سال گذشته انجمن میکروب شناسی، مطالب ارائه شده در پانل فاژ درمانی مورد توجه و استقبال گسترده حاضران واقع شد.

در کنگره سال جاری نیز سخنرانان جدید از مراکز علمی مختلف ایران یافته های خود را به اشتراک خواهند گذاشت.

لازم به توضیح است که جناب آقای دکتر نور امیرمظفری استاد سرشناس کشورمان مدیریت این پانل را عهده دار خواهند بود.

ut ultricies mattis porta. felis luctus elementum sit at risus